06 January 2008

Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK Released!

Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK

This package contains the complete software development kit for Microsoft Dynamics CRM 4.0.


Microsoft Dynamics CRM 4.0 Language Pack Readme

This document provides important late-breaking information.


Microsoft Dynamics CRM 4.0: Planning and Deployment Guidance for Service Providers

These guides and tool provide additional information for Service Providers to plan and deploy Microsoft Dynamics CRM 4.0.


Microsoft Dynamics CRM 4.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0 for released languages.


Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration Manager

Using the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration Manager, you can convert and upload data from another CRM system to Microsoft Dynamics CRM 4.0.


Microsoft Dynamics CRM 4.0 Trial Versions

Microsoft Dynamics CRM 4.0 90-day trial versions for released languages.


Microsoft Dynamics CRM for Outlook (For On-Premise and Hosted Editions)

Install Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook and Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook with Offline Access. For on-premise and hosted editions of Microsoft Dynamics CRM 4.0 only.


Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router (On-Premise and Hosted Editions)

The E-mail Router is an interface between the Microsoft Dynamics CRM system and an e-mail system.


Examples of how to configure the Microsoft Dynamics CRM 4.0 on-premise E-mail Router in different deployment scenarios

This document lists steps to configure Microsoft Dynamics CRM 4.0 e-mail in different deployment scenarios.


Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook Readme (On-Premise and Hosted Editions)

This document provides important late-breaking information.


Microsoft Dynamics CRM 4.0 Implementation Guide

This guide contains comprehensive information about how to plan, install, and maintain Microsoft Dynamics CRM 4.0.


Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server Readme

This document provides important late-breaking information for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server.


Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router Readme (On Premise)

This document provides important late-breaking information for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router (on-premise and hosted editions).


Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration Manager Readme

This document provides important late-breaking information.


Microsoft Dynamics CRM 4.0 Internet Facing Deployment Scenarios

This document covers how to set up the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web site to make it available from the Internet.

4 comments:

Anonymous said...

Ultima Online Gold, UO Gold, crestingwait
buy uo gold
buy uo gold
buy uo gold
buy uo gold
buy uo gold
buy uo gold
buy uo gold
buy uo gold
buy uo gold
buy uo gold
lotro gold
wow gold
warhammer gold
buy aoc gold
buy aoc gold
buy aoc gold
buy aoc gold
buy aoc gold
buy aoc gold
buy aoc gold
Age of Conan Gold, AOC Gold

Anonymous said...

酒店經紀PRETTY GIRL 台北酒店經紀人 ,禮服店 酒店兼差PRETTY GIRL酒店公關 酒店小姐 彩色爆米花酒店兼職,酒店工作 彩色爆米花酒店經紀, 酒店上班,酒店工作 PRETTY GIRL酒店喝酒酒店上班 彩色爆米花台北酒店酒店小姐 PRETTY GIRL酒店上班酒店打工PRETTY GIRL酒店打工酒店經紀 彩色爆米花

Anonymous said...

艾葳酒店經紀公司提供專業的酒店經紀, 酒店上班小姐,八大行業,酒店兼職,傳播妹,或者想要打工兼差打工,兼差,八大行業,酒店兼職,想去酒店上班, 日式酒店,制服酒店,ktv酒店,禮服店,整天穿得水水漂漂的,還是想去制服店日領上班小姐,水水們如果想要擁有打工工作、晚上兼差工作兼差打工假日兼職兼職工作酒店兼差兼差打工兼差日領工作晚上兼差工作酒店工作酒店上班酒店打工兼職兼差兼差工作酒店上班等,想了解酒店相關工作特種行業內容,想兼職工作日領假日兼職兼差打工、或晚班兼職想擁有鋼琴酒吧又有保障的工作嗎???又可以現領請找專業又有保障的艾葳酒店經紀公司!

艾葳酒店經紀是合法的公司工作環境高雅時尚,無業績壓力,無脫秀無喝酒壓力,高層次會員制客源,工作輕鬆,可日領現領
一般的酒店經紀只會在水水們第一次上班和領薪水時出現而已,對水水們的上班安全一點保障都沒有!艾葳酒店經紀公司的水水們上班時全程媽咪作陪,不需擔心!只提供最優質的酒店上班,酒店上班,酒店打工環境、上班條件給水水們。心動嗎!? 趕快來填寫你的酒店上班履歷表

水水們妳有缺現領、有兼職缺錢便服店的煩腦嗎?想到日本留學缺錢嗎?妳是傳播妹??想要擁有高時薪又輕鬆的賺錢,酒店和,假日打工,假日兼職賺錢的機會嗎??想實現夢想卻又缺錢沒錢嗎!??
艾葳酒店台北酒店經紀招兵買馬!!徵專業的酒店打工,想要去酒店的水水,想要短期日領,酒店日領,禮服酒店,制服店,酒店經紀,ktv酒店,便服店,酒店工作,禮服店,酒店小姐,酒店經紀人,
等相關服務 幫您快速的實現您的夢想~!!

Đào Quân said...

Ninh Hàn nói:

- Hồi bẩm phụ thân, con cũng cảm thấy kì lạ, con vốn dĩ cho rằng Ninh bệnh lao chết mà hồi sinh, khẳng định sẽ đến tìm con và Vương Vân Xung liều mạng, con đều đã chuẩn bị sách lược ứng phó, nhưng hắn lại giống như quên việc chúng ta làm hắn chết, ngược lại ở trong Tàng Thư Các xem sách cả ngày.
Địa chỉ học kế toán
Địa chỉ học kế toán Tại cầu giấy
Địa chỉ học kế toán Tại từ liêm
Địa chỉ học kế toán Tại thanh xuân
Địa chỉ học kế toán Tại hà đông
Địa chỉ học kế toán Tại long biên
Địa chỉ học kế toán Tại nguyễn chính thanh đống đa
Địa chỉ học kế toán Tại minh khai hai bà trưng
Địa chỉ học kế toán Tại bắc ninh
Địa chỉ học kế toán Tại hải phòng
Địa chỉ học kế toán Tại tphcm
Địa chỉ học kế toán Tại quận 3
Địa chỉ học kế toán Tại thủ đức
Địa chỉ học kế toán Tại đà nẵng
Địa chỉ học kế toán Tại biên hòa
Địa chỉ học kế toán Tại đồng nai
Địa chỉ học kế toán Tại nam định
Địa chỉ học kế toán Tại thái bình
Địa chỉ học kế toán Tại bắc giang
Địa chỉ học kế toán Tại vĩnh phúc
Địa chỉ học kế toán Tại thái nguyên
Địa chỉ học kế toán Tại quảng ninh
Địa chỉ học kế toán Tại hải dương
Địa chỉ học kế toán Tại hưng yên
Địa chỉ học kế toán Tại hà nam
Địa chỉ học kế toán Tại ninh bình
Địa chỉ học kế toán Tại nghệ an
Địa chỉ học kế toán Tại vũng tàu

Ninh Hàn là con trai Ninh Thiên Vũ, năm nay mười tám tuổi, theo quan hệ huyết thống mà nói, Ninh Tiểu Xuyên nên gọi Ninh Hàn một tiếng đường huynh.