19 April 2008

"You have exceeded the maximum number of 2000 characters in this field; it will be truncated."


When you create a campaign in CRM 4.0, the Office field(attribute name: objective) has a 2,000 characters limit. How to get rid of the limitation?

It's a system field which you can't change its MaxLength from CRM customisation interface, however, you could make change from the customisation.xml file.

What you need to do is: export the campaign entity as a xml file, open the field, search "objective", you may find it's property: 2000, change it as you like(In CRM 4.0 the ntext data type has the MaxLength limitation up to 100,000 which is much better than CRM 3.0). Then save the file, import into CRM, and publish it. It works as you wish.

Although it's an unsupported customisation, since CRM 4.0 does allow you extend the field length(using DMM), so I think it's safe and nearly supported. :)

By the way, this technique can be used in many places, not just for this attribute. It also works in CRM 3.0.

6 comments:

Unknown said...

Thank you for this very useful tip! You saved the day Jim (http://crm4dummies.blogspot.com/2008/04/marketing-campaign-offer-limited-to.html)!

Regards,

Sergio

Anonymous said...

This momentousdecree warcraft leveling came as a great beacon light wow lvl of hope to millions of negroslaves wow power level who had been seared power leveling in the flames of power leveling withering wrath of the lich king power leveling injustice.wrath of the lich king power leveling it came as a WOTLK Power Leveling joyous daybreak to end the long WOTLK Power Leveling night ofcaptivity.WOTLK Power Leveling but one hundred years wlk power leveling later, we must face aoc gold the tragic fact thatthe age of conan power leveling negro is still not free. aoc power leveling one hundred years later,age of conan power leveling the lifeof the negro ffxi gil is still sadly crippled by the final fantasy xi gil manacles ofsegregation guild wars gold and the chains of discrimination. one hundred yearslater, maplestory mesos the negro lives on a lonely island of poverty in themidst of a vast ocean of material prosperity.dog clothes one hundred yearslater

Anonymous said...

Nice! Works great.

Anonymous said...

酒店經紀PRETTY GIRL 台北酒店經紀人 ,禮服店 酒店兼差PRETTY GIRL酒店公關 酒店小姐 彩色爆米花酒店兼職,酒店工作 彩色爆米花酒店經紀, 酒店上班,酒店工作 PRETTY GIRL酒店喝酒酒店上班 彩色爆米花台北酒店酒店小姐 PRETTY GIRL酒店上班酒店打工PRETTY GIRL酒店打工酒店經紀 彩色爆米花

Anonymous said...

艾葳酒店經紀公司提供專業的酒店經紀, 酒店上班小姐,八大行業,酒店兼職,傳播妹,或者想要打工兼差打工,兼差,八大行業,酒店兼職,想去酒店上班, 日式酒店,制服酒店,ktv酒店,禮服店,整天穿得水水漂漂的,還是想去制服店日領上班小姐,水水們如果想要擁有打工工作、晚上兼差工作兼差打工假日兼職兼職工作酒店兼差兼差打工兼差日領工作晚上兼差工作酒店工作酒店上班酒店打工兼職兼差兼差工作酒店上班等,想了解酒店相關工作特種行業內容,想兼職工作日領假日兼職兼差打工、或晚班兼職想擁有鋼琴酒吧又有保障的工作嗎???又可以現領請找專業又有保障的艾葳酒店經紀公司!

艾葳酒店經紀是合法的公司工作環境高雅時尚,無業績壓力,無脫秀無喝酒壓力,高層次會員制客源,工作輕鬆,可日領現領
一般的酒店經紀只會在水水們第一次上班和領薪水時出現而已,對水水們的上班安全一點保障都沒有!艾葳酒店經紀公司的水水們上班時全程媽咪作陪,不需擔心!只提供最優質的酒店上班,酒店上班,酒店打工環境、上班條件給水水們。心動嗎!? 趕快來填寫你的酒店上班履歷表

水水們妳有缺現領、有兼職缺錢便服店的煩腦嗎?想到日本留學缺錢嗎?妳是傳播妹??想要擁有高時薪又輕鬆的賺錢,酒店和,假日打工,假日兼職賺錢的機會嗎??想實現夢想卻又缺錢沒錢嗎!??
艾葳酒店台北酒店經紀招兵買馬!!徵專業的酒店打工,想要去酒店的水水,想要短期日領,酒店日領,禮服酒店,制服店,酒店經紀,ktv酒店,便服店,酒店工作,禮服店,酒店小姐,酒店經紀人,
等相關服務 幫您快速的實現您的夢想~!!

Quân Đào said...

Chuyện rắc rối vào ngày hôm đó, sẽ khiến rất nhiều người bị liên lụy đến.
Địa chỉ học kế toán
Địa chỉ học kế toán Tại cầu giấy
Địa chỉ học kế toán Tại từ liêm
Địa chỉ học kế toán Tại thanh xuân
Địa chỉ học kế toán Tại hà đông
Địa chỉ học kế toán Tại long biên
Địa chỉ học kế toán Tại nguyễn chính thanh đống đa
Địa chỉ học kế toán Tại minh khai hai bà trưng
Địa chỉ học kế toán Tại bắc ninh
Địa chỉ học kế toán Tại hải phòng
Địa chỉ học kế toán Tại tphcm
Địa chỉ học kế toán Tại quận 3
Địa chỉ học kế toán Tại thủ đức
Địa chỉ học kế toán Tại đà nẵng
Địa chỉ học kế toán Tại biên hòa
Địa chỉ học kế toán Tại đồng nai
Địa chỉ học kế toán Tại nam định
Địa chỉ học kế toán Tại thái bình
Địa chỉ học kế toán Tại bắc giang
Địa chỉ học kế toán Tại vĩnh phúc
Địa chỉ học kế toán Tại thái nguyên
Địa chỉ học kế toán Tại quảng ninh
Địa chỉ học kế toán Tại hải dương
Địa chỉ học kế toán Tại hưng yên
Địa chỉ học kế toán Tại hà nam
Địa chỉ học kế toán Tại ninh bình
Địa chỉ học kế toán Tại nghệ an
Địa chỉ học kế toán Tại vũng tàu

Nhưng Ninh bệnh lao ở lại ở Tàng Thư Các xem sách cả ngày, việc này thực sự khiến người khác không thể đoán trước, ngay cả lão xảo quyệt Ninh Thiên Vũ cũng cảm thấy có chút khó hiểu.

Ninh Thiên Vũ trầm tư rất lâu, nói: